باشد که حافظه ام را از دست بدهم و از همه ی پل های در حال ریختن عبور کنم اما

 

همچنان می خواهم تو را ببینم...

 

 

 

( احمدرضا احمدی )

۱۳٩٠/۸/٢۸