صبح است

صبح خیلی زود

و بیدار شده ام تا دوست داشتنت را

زودتر از روزهای قبل

شروع کنم ...

 

(لیلا کردبچه)

۱۳٩۳/۸/٢