می نویسمت

 ای خوب! بی تو بر دل من بد گذشته است

 

 بیتابی جهان من از حد گذشته است

 

 تنهایی جهان من ای مهربان ترین

 

از نامه و سلام مجدد گذشته است

 

 وقتی که می نویسمت احساس میکنم

 

از دفترم شمیم محمد گذشته است

 

 هرجمعه از دل همه چون تیر، جمله ی

 

:-این جمعه هم سوار نیامد -گذشته است

 

 چاقوی خلق پیرشد و نذر پینه بست

 

هرجشن بی عنایتتان بد گذشته است

 

تعجیل کن که سایه ی ننگین فتنه باز

 

از سامراو زخم دو گنبد گذشته است

 

 

     مرتضی حیدری آل کثیر

/ 1 نظر / 35 بازدید
فلورا

سلام این جمعه هم سوار نیامد -گذشته است