دم عیسی وار

 

خروار 

       

          خروار 

 

                    خواندیم

 

بارگران اسفار

 

بر پشت ما قطار قطار آوار

 

 

 

اما تمام عمر

 

در انتظار یک دم عیسی وار

 

                           ماندیم.

 

 

 

( قیصر امین پور)

/ 1 نظر / 41 بازدید