ماه شب ما

 

هرگز برای عشق کفیلی نخواستیم

 

مادرجواب عشق که سیلی نخواستیم

 

تنهاهمین که ماه شب ما تویی بس است

 

ما آسمان آبی نیلی نخواستیم

 

تفهیم انتظارخودت را خلاصه کن

 

درفهم عشق ، شرح طویلی نخواستیم

 

تنها به عصر جمعه ی تو دلخوشیم و بس

 

از تو ضریح و هیچ دخیلی نخواستیم

 

انقدر ها نیامدی و منتظر شدیم

 

که هیچوقت از تو دلیلی نخواستبم

 

وقتش رسیده تالبی از عشق تر کنیم

 

دیگر بیا که صبر جمیلی نخواستیم

 

 

مرضیه فرمانی

/ 0 نظر / 32 بازدید