نوح

 

باران

 

ببار

 

ببار و خیابان ها را غرق کن

 

بر سر این چهار راه

 

در انتظار نوحیم .

 

 

 

باران ببار و تنگ حوصلگی مکن

 

آب ، اگر از سر نگذشته باشد

 

کشتی نوح

 

نخواهد رسید .

 

 

 

نوح خواهد آمد

 

و کبوترش را

 

بر میدان ها و اداره های دفن شده در توفان

 

رها خواهد کرد

 

تا بر نک بانک ها بنشیند

 

و از رستگاری

 

خبر آورد .

 

 

 

قدری شتاب کن باران

 

ببین دلال های چوب

 

چه گونه بر هر سویی می دوند و عرق می ریزند

 

باران

 

ببار و خیابان ها را غرق کن

 

و فقط لامپ ها را نپوشان

 

که چهره ی نوح را ببینیم

 

ما از جماعت کشتی

 

فقط ابلیس را می شناسیم .

 

 

 

شمس لنگرودی

/ 0 نظر / 50 بازدید