در جستجو

 

آهم برای آینه داری که گم شده است 

 

یاری که گم شده است دیاری که گم شده است

 

 

تقویم ها خزان به خزان زرد می شوند

 

در جستجوی بوی بهاری که گم شده است

 

 

ای مهربان چگونه بگردم بدون تو 

 

دنبال دانه های اناری که گم شده است

 

 

آرام تر بخوان که نلرزد به روی اسب 

 

این بیت را به گوش سواری که گم شده است:

 

 

ترسم زدشت کرب و بلا سر در آوریم 

 

در حین جستجوی مزاری که گم شده است...

 

 

سعید بیابانکی

/ 1 نظر / 30 بازدید
محمد

خیلی قشنگ بود استاد