بی آسمان

 

 نیستی ؛ خـــــــانه زمینگیر است

 

            باغچه بی آسمـــــــــان...بی برگ

             

                             از در و دیوار بوی مرگــــــــــ

 

 

(حامد رمضانی )

/ 0 نظر / 32 بازدید