زنی پیامبر

 

 


بی نشانه هم که بیایی 

 

غریبه نیستی 

 

تمام پیامبران زمینی را می شناسم 

 

مگر خودم 

 

که نمی دانم از کدام شعاع پیشانی تو 

 

به شعر رسیده ام

 

باور نمی کنی زنی پیامبر شود 

 

معجزه یعنی لبخند 

 

یعنی حوصله 

 

یعنی طاقت عجیب

 

 

 


(اعظم کمالی)

/ 0 نظر / 30 بازدید