گل کرده باشد

 

 

تو نمی آیی مگر وقتی جگر گل کرده باشد

 

در شب وحشی، خطر پشت خطر گل کرده باشد

 

شایعه شد که نمی آیی، ولی من مطمئنم

 

می رسی از راه وقتی که خبر گل کرده باشد

 

اولین جایی که استقبال می آید شلمچه است

 

بس که در آن خاک، مفقودالاثر گل کرده باشد

 

دست جانبازی اگر شد قطع در پایت، غمی نیست

 

منتظر هستیم جایش بال و پر گل کرده باشد

 

نیزه هایی که محرم از دل گودال سر زد

 

حال باید آخر ماه صفر گل کرده باشد

 

مسجدالاقصی پر از بت، کعبه اطرافش پر از بت

 

کاش ابراهیمِ دستت با تبر گل کرده باشد

 

انقلاب سنگها گل می دهد روزی، اگر چه -

 

روی دستان پدر، نعش پسر گل کرده باشد

 

در خیابان های قانا، کوچه های سرخ غزه

 

هم پسر گل کرده باشد، هم پدر گل کرده باشد

 

زیر دندان های فرزندان هنده، ترس دارم

 

دیر اگر یک روز برگردی، جگر گل کرده باشد

 

مهربانا! زودتر برگرد تا دنیا نبیند

 

باز روی نیزه 72 سر گل کرده باشد

 

 

( ایوب پرندآور )

/ 0 نظر / 29 بازدید