مفتاح الفرج

 

...گفت ای هدیه ی حق و دفع حرج

 

معنیِ الصبرُ مفتاحُ الفرج

 

ای لقای تو جواب هر سوال

 

مشکل از تو حل شود بی قیل و قال

 

ترجمانی هرچ مارا در دل است

 

دست گیری هر که پایش در گل است

 

مرحبا یا مجتبی یا مرتضی

 

إن تَغب˚ جاء القضا ضاق الفضا

 

أنت مولی القوم من لایشتهی

 

قَد˚  رَدی کلا لَئِن لَم یَنتَه...

 

مولوی

 

/ 0 نظر / 39 بازدید