دستهایت را

 

شب

 

بدون تو

 

چگونه تمام میشود؟

 

شاخه های شکسته ی

 

گل های نرگس را

 

در لیوان آب

 

گذاشتم

 

 

 

بدون تو

 

در مهتاب

 

شمشادهای سبز

 

از رنگ آبی مهتاب

 

آبی رنگ شده بودند

 

 

 

ما برای عابران

 

از عقاید گذشته

 

می گفتیم

 

 

 

در همان زیرزمین نمور

 

که زندگی می کردم

 

به تو

 

گفتم:

 

دست هایت را

 

برای من

 

بگذار و برو

 

 

من می توانم

 

بدون تو

 

با سایه های

 

دستهای تو

 

روی دیوار

 

زندگی کنم.

 

 

کودکان

 

با لپ های قرمز

 

در باران

 

به دنبال توپ سفید

 

می دوند

 

کاش

 

توبودی

 

که درباران

 

به این کودکان

 

بوسه و عیدی

 

میدادی.

 

 

 

( احمدرضا احمدی)

/ 0 نظر / 264 بازدید