شاید ما نباشیم

 

کم نیستند شادی‌ها

 

حتی اگر بزرگ نباشند

 

آنقدر دست نیافتنی نیستند

 

که تو عمری‌ست

 

کز کرده‌ای گوشه جهان

 

و بر آسمان چوب خط می‌کشی به انتظار

 

حبس ابد هم حتی ، پایان دارد

 

پایانی بزرگ و طولانی

 

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم

 

و به عبورشان می‌خندیم

 

چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم 

 

و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را

 

چه زود دیر می‌شود

 

و نمی‌دانیم که ؛ فردا می‌آید

 

شاید ما نباشیم 


 

(سید علی صالحی)

/ 0 نظر / 36 بازدید