نام تو

 

 

 جز حروف نام تو

 

                                 تمام حرف ها

 

                                                     اضافه اند...

(حامد رمضانی)

/ 0 نظر / 4 بازدید