اسفند و بهار

 

گل و ترانه و لبخند می رسدازراه

 

بهار، سرخوش و خرسند می رسد از راه

 

گذشت دلهره آور غروب تنهایی

 

پگاه روشن پیوند می رسد ازراه

 

بهار، گمشده ی سبز آسمانی ماست

 

کسی که گفتم و گفتند می رسد ازراه

 

کسی که روح  ِبه افسردگی دچار  ِمرا

 

نجات می دهد از بند می رسد از راه

 

مگو بهار، بگو روز بکر رستاخیز

 

بگو رسول خداوند می رسد از راه

 

همیشه تازه، همیشه رها، همیشه زلال

 

همیشه دلکش و دلبند می رسد از راه

 

اگر چه آخر اسفند اول عیدست

 

بهار اول اسفند می رسد از راه

 

( مرتضی امیری اسفندقه )

/ 1 نظر / 39 بازدید
عطرحضور

این جمعه ها که ختم به مختار میشود بدجور دل ، طالب دیدار می شود ای منتقم بیا که به عالم نشان دهیم شیعه عزیز است و جز او خوار می شود اللهم عجل لولیک الفرج منتظر حضورتون