روح سلام

 

ای جان جان جان جهان‌های مختلف!

 

ایمان عاشقانه ی جان‌های مختلف!

 

 روح سلام در تن هستی که زنده‌ای

 

همواره در نسوج زبان‌های مختلف

 

 رؤیای دلنواز صدف‌های ساحلی،

 

دریای مهربان کران‌های مختلف

 

 تنها به آبروی تو آرام مانده است

 

آتش‌فشانی فوران‌های مختلف

 

 ما مانده‌ایم چون رمه‌هایی رها شده

 

در گرگ و میش ذهن شبان‌های مختلف

 

دارد یقین چوبی‌مان تیغ می‌خورد

 

در آتش هجوم گمان‌های مختلف

 

 آقا! در آ به عرصه ی هیجای روزگار

 

ما را بگیر از هیجان‌های مختلف

 

 

( علی‌محمد مؤدب  )

/ 0 نظر / 30 بازدید