پایان روز جمعه

 

 

...

در سراشیبی این کوچه 

 

گُل شب بویی 

 

روییده است 

 

در سکوت و هیاهو 

 

رشد کرده است 

 

و 

 

در پایان غروب این جمعه 

 

قرار است گُل بدهد 

 

از کنار گُل شب بو 

 

که عبور می کنیم 

 

گذشته مان را فراموش 

 

می کنیم 

 

که دیوار های خانه و مدرسه

 

نمور بود 

 

در دست من 

 

فقط گُل شب بویِ 

 

خشک شده مانده بود 

 

پایان روز جمعه بود.

 

 

 

 

 


 

(احمدرضا احمدی)

/ 0 نظر / 27 بازدید