بگو چه کنم؟

 

در حیاط همسایه ، برف

 

با درختان بی نام بسیار.

 

نگاه می کنم و

 

پرنده شکل می گیرد

 

در آسمان برفی حیاط.

 

خدایا!

 

آن پرنده

 

بر شاخه ی کدام درخت خواهد نشست

 

تا بهار از خاطری بگذرد؟

 

بگو چه کنم

 

با اینهمه درخت بی نام

 

بهار را چگونه به یاد بیاورم

 

بی شکوفه و برگ

 

بی پرنده و آواز.

 

در حیاط همسایه ، برف

 

با درختان بی نام بسیار

 

در عصر بی صدا.

 

 

( هیوا مسیح )

/ 0 نظر / 26 بازدید